ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชวาล นิลสกุล

Asst. Prof.CHATCHAWAN NILSAKUL


สถานที่เกิด : Thailand
ที่อยู่ : คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
ภาควิชา : ภาควิชาทัศนศิลป์
สาขาวิชา : จิตรกรรม
หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน : 053944840
Email : chatchawan.nilsakul@cmu.ac.th

ประวัติทางการศึกษา

2000                      M.A.F (Painting) Master of Fine Arts, University of Oregon, Eugene, Oregon, USA

1994                      B.F.A (Painting) Bachelor of Fine Arts, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand

ประสบการณ์การทำงาน

2002-present          Assistance Professor (Painting) Faculty of fine Arts, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand

ประสบการณ์ด้านอื่นๆ / ผลงาน

Solo Exhibition:

2020                      “Ghostly Body”, Baan Tuek Art Center, Chiang Mai, Thailand

2013                      “Post-Human”, Koi Art Gallery, Bangkok ,Thailand

2002                      “Ambient Space”, Burapha University Art Gallery, Chon Buri, Thailand

1999                      “See Thought”, Waterstone Gallery, Portland, Oregon, USA

Selected Exhibition:

2018                      “Color diversity”, Chiang Mai city arts and cultural center. Chiang Mai, Thailand

2017                      “East- West”, Czestochowa University of Fine Arts, Czestochowa, Poland

2016                      “Gon Lum”, Contemporary Art Exhibition Thailand-Vietnam, Hue College of Arts, Hue, Vietnam

2015                      “Identity-Non Identity”, Alliance Francaise Gallery, Bangkok, Thailand

2007                      “Color of Chiang Mai”, Star Poets Gallery, Tokyo, Japan

Residency:

2019                      “Nakanojo Biennale 2019” Artist in residency, Gumma, Japan

2018                      “2nd Art&Aqua International Forum”, Artist in residency, Mallnitz, Austria

2018                      “Tianjin 2018”. Artist in residency, Tianjin., China

Art Project:

2009                      -Guest Instructor, Cultural Painting Workshop for Exchange Program between Faculty of Fine Arts,                               Chiang Mai university and The Royal university College of Fine Arts (KKH), Sweden

2006                      -Guest Instructor, Drawing Installation Workshop for Exchange Program between Faculty of Fine Arts, Chiang Mai University and Hue College of Art, Vietnam

2004                      -Guest Artist, Thai Festival at Nagaoka Civic Center, Collaboration with the Thai student association of Nagaoka Technology University, Niigata, Japan