อาจารย์ ดร.ศิรประภา จ่าปะคัง

Dr.Siraprapha Japakhang


ที่อยู่ : 247-9 ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
ภาควิชา : ภาควิชาทัศนศิลป์
สาขาวิชา : จิตรกรรม
หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน : 053-644840
Email : siraprapha.japakhang@cmu.ac.th

ประวัติทางการศึกษา

PHD, Faculty of Fine Arts, University of Paris 1, Panthéon-Sorbonne, Paris, France

ประสบการณ์ด้านอื่นๆ / ผลงาน

2021     
KMUTNB 7 th International Art &Design Workshop 2021, มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย
Kmutnb 7 th International Art &Design Workshop 2021, Bangkok, Thailand

2020     
PHD, Faculty of Fine Arts, University of Paris 1, Panthéon-Sorbonne, Paris, France
PHD, Faculty of Fine Arts, University of Paris 1, Panthéon-Sorbonne, Paris, France     

« Reconnection », La Luna Gallery, เชียงใหม่, ประเทศไทย

« Liberation», CMU Art Center, เชียงใหม่, ประเทศไทย

« Noir », Alliance Francaise de Chiang Mai, เชียงใหม่, ประเทศไทย

The 15 th Interational Visual Art Workshop and Exhibition in Thailand 2020 at Poh Chang Academy of Arts, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย

« Reconnection », La Luna Gallery, Chiangmai, Thailand.

« Liberation», CMU Art Center, Chiangmai, Thailand.

« Noir », Alliance Francaise de Chiang Mai, Chiang Mai, Thailand.

The 15 th Interational Visual Art Workshop and Exhibition in Thailand

2019     

« The exhibition of 36th Fine Arts CMU », The National Gallery of Thailand, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย

« So… », CMU Art Center, เชียงใหม่, ประเทศไทย

« Elementary Complexity », CMU Art Center, เชียงใหม่, ประเทศไทย

2020
at Poh Chang Academy of Arts, Bangkok, Thailand.

« The exhibition of 36th Fine Arts CMU », The National Gallery of Thailand, Bangkok, Thailand.

« So… », CMU Art Center, Chiangmai, Thailand.

« Elementary Complexity», CMU Art Center, Chiangmai, Thailand.