อาจารย์อัทร์ พุ่มแตงอ่อน

LecturerATT POOMTANGON


สถานที่เกิด : Bangkok, TH
ที่อยู่ : Frankfurt am M., DE, NY., US
ภาควิชา : ภาควิชาทัศนศิลป์
สาขาวิชา : จิตรกรรม
หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน : 053-944840
Email : att.poomtangon@cmu.ac.th

ประวัติทางการศึกษา

2008:     Meisterschüler, HfBK Städelschule, Frankfurt a. M., Germany

1999:     B.F.A., Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand

1994:     College of Fine Arts, Bangkok, Thailand