ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัชชัย หงษ์แพง

Asst. Prof.Thattchai Hongphaenn


สถานที่เกิด : Loey province
วันเกิด : 1968-12-04
ภาควิชา : ภาควิชาทัศนศิลป์
สาขาวิชา : ประติมากรรม
หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน : 053-944840
Email : thattchai.h@cmu.ac.th

ประวัติทางการศึกษา

Present  Assistant Dean, Facuty of Fine Arts, Chiangmai University

2008  Assistant Professor, Faculty of Fine Arts, Chiangmai University   

1992  Faculty of Fine Arts (sculpture), Silpakorn University(M.F.A.)

1986  Faculty of Fine Arts (sculpture), Chiangmai University( B.F.A.)

1982  College of Arts Lartkrabang, Bangkok

ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ. 2540        อาจารย์ ระดับ 4 ภาควิชาภาพพิมพ์ จิตรกรรม และประติมากรรม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2540        อาจารย์ ระดับ 5 ภาควิชาภาพพิมพ์ จิตรกรรม และประติมากรรม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2544        อาจารย์ ระดับ 6 ภาควิชาภาพพิมพ์ จิตรกรรม และประติมากรรม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2547        อาจารย์ ระดับ 7 ภาควิชาภาพพิมพ์ จิตรกรรม และประติมากรรม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2549        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 7 ภาควิชาภาพพิมพ์ จิตรกรรม และประติมากรรม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2550        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 ภาควิชาภาพพิมพ์ จิตรกรรม และประติมากรรม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 ก.ค. 51         เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
 

ประสบการณ์ด้านอื่นๆ / ผลงาน

Exhibitions

2017    - Art Exhibition ”HAIKU SCULPTURE 2017”  International Exhibition forArt University in Asia Okinawa, Japan

2017    - Japan – NAKANOJO Art Exchange Exhibition 2017       

2017    -“PRA KOB MAI PRAKOB JAI” Sculpture Exhibition in Sculpture

              Faculty of FineArts, Chiangmai University.

2016       - Chiang Mai – NAKANOJO Art Exchange Exhibition.ChiangMai University Art Center

2015   - Nakanojo Biennale 2015 Japan

           - HAIKU Sculpture Exhibition 2015

            -  Chat2: Exchange Exhibition . CMU ART CENTER Chiang Mai University Art Center. Thailand

2014      - Kamol and Friends.At Rajdumnern Contemporary Art Center ,Bangkok

  • Exhibition of Art and Research Works by Staff Member, At Art Center Chiang Mai University.
  • Exhibition of Art and Research Works by Staff Member, At studio 4th Bangkok Art and Culture Centre,Pathumwan,Bangkok.
  • Chat: Exchange Exhibition.School of art Australian National University

2013    - So Many Minds 2 , International Contemporary Art Exhibition .Chiang Mai  University Art Center. Thailand

            -International Symposium. Phitsanulok Thailand

            - Art Exhibition”HAIKU SCULPTURE 2013”, Okinawa, Japan

2011   -Art Exhibition by Lecturers from Department of Printmaking painting and   Sculpture Fine Art Chiang Mai University 2011.      Thailand

            -Thai-Japan Sculpture Symposium Faculty of fine Arts Chiang Mai University. Thailand

             -The Same Rain Same Wind   Arts Center CMU Chiang Mai Thailand 2012

             -Workshop and Solo Art Exhibition Access Australia National University             School of Art. Canberra Australia

2010    Thai-Vietnam Contemporary Art Exhibition, C.M.U art center, Chiangmai. Thailand

            -International Art Exhibition “OVER TONE Ⅱ”, Kanagawa prefectual hall, Yokohama.Japan

2009    Thai-Japan Suculpture Symposium, Facuty of Fine Arts, Chiangmai University. Thailand

            -Art Exhibition”HAIKU SCULPTURE 2009”, Okinawa, Japan

2008    The Exhibition for Faculty of Fine Arts 25th Anniversary, Chiangmai University

           -Thai-Japan Contemporary Art Exhibition, Faculty of Finearts, Chiangmai University. Thailand

2007  Art Exhibition”HAIKU SCULPTURE 2007”, Okinawa, Japan

          -Contemporary Art Exhibition, Faculty of Fine Arts, Chiangmai University 

2006  Art Exhibition for Exchange between Thailand and Cambodia at the Culture Hall in both of countries

         -The exhibition of small sculpture, Chiangmai Art and Culture Hall

         -Setting sculpture at Ratjapat University, Chiangmai

        -The Exhibition for King’s 60th Anniversary, Mahasarakarm University, Mahasarakarm

2005  Thai-Japan Contemporary Art Exhibition, Facuty of Fine Arts, Chiangmai University

2004  Setting sculpture at The Electricity Generating Authority of Thailand, Lampang. Thailand

            -Setting statue of Buddha at Meditation Center, Chiangmai. Thailand

2002      Art Exhibition for Exchange by Instructors between Chiangmai University and Hue College(Vietnam). Thailand

1998      Art Exhibition”CATALYZE GROUP 2002-2”, Faculty of Fine arts,Chiangmai University. Thailand

1997    -Present  Art Exhibition by Instructor in Faculty of Fine Arts,Chiangmai University. Thailand

1996     42th National Art Exhibition, Bangkok. Thailand

1993     Art Exhibition by Guraduate Students “CONTENT 1991-2002”, Wale, Australia

             -The 1st Grand Sculpture Exhibition, Bangkok. Thailand

1992     38th National Art Exhibition, Bangkok. Thailand

1991      Art Exhibition, Ratchamangklaphisek National Library, Chiangmai. Thailand

              -37th National Art Exhibition, Bangkok. Thailand

1990     36th National Art Exhibition, Bangkok. Thailand

             -Contemporary Art Exhibition by Thai Farmers Bank. Thailand

การเดินทางไปราชกา
27-29 พ.ค. 48    เพื่อไปร่วมสัมมนา เรื่อง การพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่มาตรฐานระดับโลก จังหวัดพิษณุโลก
27-31ส.ค. 47     เพื่อเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การสร้างข้อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา" จังหวัดนครปฐม
8-12 ม.ค. 48      เพื่อไปศึกษาผลงานประติมากรรมไทยและศิลปวัตถุ จับหวัดบุรีรัมย์
5-8 มี.ค. 48        เพื่อเข้าร่วมประชุมตรวจข้อสอบวิชาองค์ประกอบศิลป์ กรุงเทพฯ

รางวัลและเกียรติประวัติ

Awards

1996     2nd prize, Silver medal (sculpture),  42th National Art Exhibition, Bangkok

            -Award Winner from Small Sculpture Competition by Ministry of Public Health, Nonthaburi

1994    Researcher of Sculpture Scholarship, Silpakorn University, Bangkok

           -The Best Award from the auspicious occation of Birthday Anniversary of

           The Queen Sirikit, Benjasiri Park, Bangkok

1993    Art Exhibition”CONTENT 1991-2002”, Wale, Australia

            -Selected prize, Sculpture for setting at Lek-Rajchada Building, Bangkok

1992     The Royal Sport-Club Scholarship in Royal patronage. Thailand

1991     2nd prize, Silver medal (sculpture),  37th National Art Exhibition, Bangkok

             -Selected prize, Sculpture for setting at Central Bangna Building, Bangkok

1990     Out Standing Youth Award by Social Welfare Council of Thailand, Pathum Thani

              -2nd prize, Silver medal (sculpture),  36th National Art Exhibition, Bangkok

              -Award Winer from Contemporary Art Competition by Thai Farmers Bank, Bangkok