อาจารย์วัชรินทร์ รังกระโทก

Vatcharin


วันเกิด : 1983-05-15
ที่อยู่ : 40/1 หมู่ 8 ต.สระตะเคียน อ. เสิงสาง จ.นครราชสีมา
ภาควิชา : ภาควิชาทัศนศิลป์
สาขาวิชา : ประติมากรรม
หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน : 053-944840
Email : vatcharin.rang@cmu.ac.th

ประวัติทางการศึกษา

ปริญญาโท สาขาวิชา: ทัศนศิลป์ สถาบัน: มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาตรี สาขาวิชา: ประติมากรรม สถาบัน: มหาวิทยาลัยศิลปากร

รางวัลและเกียรติประวัติ

            พ.ศ.2539       รางวัลชนะเลิศประกวดวาดภาพโครงการอีซูซุ พาน้องๆ ท่องญี่ปุ่น

            พ.ศ.2541       นักเรียนรางวัลพระราชทาน กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

            พ.ศ.2543       รางวัลยอดเยี่ยม การประกวดศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต”ระดับมัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา

                             รางวัลยอดเยี่ยมการประกวดศิลปกรรม ป.ต.ท. ระดับ อายุ15-17 ปี

            พ.ศ.2544       รางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพโดยเยาวชนไทย เกี่ยวกับสหประชาชาติ  ทัศนศึกษาสำนักงานใหญ่  องค์การสหประชาชาติ ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

            พ.ศ.2546      ได้รับคัดเลือกในโครงการ “Fly Thai with Thai Artist” โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร และ บริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน)     

            พ.ศ.2549      ทุนการศึกษามูลนิธิเครือซีเมนต์ไทย ในโครงการ ”Young   Artist Award”                                

                                 ทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ“มูลนิธิ รัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์” 

            พ.ศ.2550      รางวัลรองชนะเลิศการประกวดแบบประติมากรรมเพื่อติดตั้ง ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี นิตยสาร “ดิฉัน”

            พ.ศ.2553      รางวัลชนะเลิศ การประกวดแบบประติมากรรมเพื่อติดตั้ง ณ อาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กรุงเทพฯ

            พ.ศ.2556     รางวัลชะเลิศ การประกวดศิลปกรรม “อมตะ อาร์ตอวอร์ด” ครั้งที่ 5 ( ประเภทประติมากรรมต้นแบบ )

            พ.ศ.2557     รางวัลชมเชย การประกวดประติมากรรม 2557 ในวาระครบรอบ 25 ปี บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

                                ทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ “มูลนิธิ รัฐบุรุษ   พลเอกเปรม ติณสูลานนท์” 

                                ทุนอุดหนุนการวิจัยสร้างสรรค์ บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร

            พ.ศ.2558     รางวัลที่1 การประกวดศิลปกรรม “อมตะ อาร์ต อวอร์ด” ครั้งที่ 6 ( ประเภทประติมากรรม )

                         รางวัลที่ 3 การประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 2