อาจารย์ ดร.วุฒินท์ ชาญสตบุตร

Dr.Wuttin Chansataboot


ที่อยู่ : ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
ภาควิชา : ภาควิชาทัศนศิลป์
สาขาวิชา : ประติมากรรม
หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน : 053-944840
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ : 0816672884
Email : nate.wuttin@gmail.com wuttin.ch@cmu.ac.th
Website : http://wuttinchansataboot.com/
Facebook : https://www.facebook.com/wuttin.chansataboot/

ประวัติทางการศึกษา

2557 - 2563 : ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขา ทัศนศิลป์ (Ph.D. in Visual Arts), มหาวิทยาลัยศิลปากร

2552 - 2554 : Master of Fine Art [ Field of Study : Fine Art Media (Film/Video) ]

                      Slade School of Fine Art, UCL, ลอนดอน, ประเทศอังกฤษ

2543 - 2548 : ศิลปบัณฑิต สาขาภาพพิมพ์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประสบการณ์ด้านอื่นๆ / ผลงาน

2564_____________________________

           • เทศกาลศิลปะ Nakanojo Biennale ครั้งที่ 8 (จัดแสดงระหว่างวันที่ 11 กันยายน -11 ตุลาคม 2564) เมืองนากาโนโจ ประเทศญี่ปุ่น

           • นิทรรศการ “HAIKU-Sculpture 2021” International Exchange Exhibition for Asian Art Universities in Taiwan จัดแสดงที่ National Taiwan University of Arts (NTUA) ประเทศไต้หวัน

           • นิทรรศการ “Arche’ – Architecture of Universe“ จัดแสดงที่ Pavilion 0, Giudecca Art District (GAD) เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี

           • นิทรรศการ “Prelude” จัดแสดงที่ เมืองนากาโนโจ ประเทศญี่ปุ่น

 

2563_____________________________

           • นิทรรศการ "Oxlight" จัดแสดงที่ Oxotel ถนนวัวลาย จังหวัดเชียงใหม่

           • เทศกาลศิลปะ “Mediations Biennale” จัดแสดงที่ Cukry Praga เมืองวอร์ซอว์ ประเทศโปแลนด์

           • นิทรรศการ "Libera-tion", นิทรรศการแสดงผลงานประจำปีของคณาจารย์ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ณ หอศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 

2562_____________________________

           • นิทรรศการ "การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 65" พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลปเจ้าฟ้า กรุงเทพมหานคร

           • นิทรรศการ "Memories and Places" จัดแสดงที่ Northbridge Piazza เมืองเพิร์ธ ประเทศออสเตรเลีย

           • นิทรรศการ "HAIKU – Sculpture 2019" เมืองโอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น

           • เทศกาลศิลปะ Nakanojo Biennale ครั้งที่ 7 เมืองนากาโนโจ ประเทศญี่ปุ่น

           • นิทรรศการ "Elementary Complexity" นิทรรศการแสดงผลงานประจำปีของคณาจารย์ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ณ หอศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม

           • นิทรรศการ "Pioneer in Video Art From Thailand, Slovenia, Norway Since 1980 Exhibition" จัดแสดงที่ Bangkok Art and Culture Centre (BACC) กรุงเทพมหานคร

           • นิทรรศการ "KLEX à MTL" จัดโดย Festival Accès Asie ณ la lumière collective เมืองมอนทรีออล ประเทศแคนาดา

           • นิทรรศการ "Gazing Into Infinity" จัดแสดงที่ Alfred University เมืองนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา

           • นิทรรศการ "Memories and Place" จัดโดย Collective Misnomer, เมืองเดนเวอร์ รัฐคอโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา

           • นิทรรศการ "Asian Artist Moving Image Platform (AAMP) Curatorial Forum 2019: A Dialogue (as part of KLEX’s lecture performance)" จัดแสดงที่ Bucheon Art Bunker B39, MMH ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

 

2561_____________________________

           • นิทรรศการ "Kuala Lumpur Experimental Film, Video & Music Festival" ครั้งที่ 9 เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

           • เทศกาลภาพยนตร์ Kaohsiung Film Festival 2018 เมืองเกาสง ประเทศไต้หวัน

           • นิทรรศการแสดงผลงานประจำปีของคณาจารย์ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ณ หอศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

           • นิทรรศการ "Hybrid Sculpture" จัดแสดงที่มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

           • นิทรรศการ "CMU x TZU" ครั้งที่ 2 (นิทรรศการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง Tokyo Zokei University และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดแสดง ณ หอศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

           • นิทรรศการ "Before_On_After" จัดแสดงที่ Makok Art Space จังหวัดเชียงใหม่

           • นิทรรศการ "30sPro : Chiang Mai International Sculpture Symposium" จัดแสดงที่หอศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 

2560_____________________________

           • นิทรรศการ "Origini" จัดแสดงที่ InVideo 2017 เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี

           • นิทรรศการ "การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 63" พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป เจ้าฟ้า กรุงเทพมหานคร (รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทสื่อประสม)

           • นิทรรศการ "KLEX’s ExScreen 16" (ส่วนหนึ่งของงาน Light Grey Art Week) จัดแสดงที่ T6 Light Grey (ชั้น 2)  เมือง Sungai Buloh ประเทศมาเลเซีย

           • นิทรรศการ "EVA 2017, Experimental Video Art Exhibition, Thai-European Friendship" จัดแสดงที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) และ Schaumbad - Freies Atelierhaus Graz ประเทศออสเตรีย

           • นิทรรศการ “Shift 5.0” หอศิลป์ศุภโชค ดิ อาร์ต เซ็นเตอร์ (S.A.C. Subhashok The Arts Centre) กรุงเทพมหานคร

           • นิทรรศการ “KLEX Cologne Kurzfilmabend” จัดแสดงที่ Neue Musik Köln เมืองโคโลญ ประเทศเยอรมนี

           • นิทรรศการ “KLEX’s screening series, ExScreen 014” , จัดแสดงที่ Sunway Velocity Mall เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

           • นิทรรศการ “ทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรม ศิลป์ พีระศรีโครงการเชิดชูเกียรติศิลปินยอดเยี่ยมแห่งประเทศ ไทย ครั้งที่ 16” หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร