รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เกษรเกศรา

Asst. Prof.SUGREE GASORNGATSARA


สถานที่เกิด : สงขลา
วันเกิด : 1970-03-06
ที่อยู่ : ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาควิชา : ภาควิชาทัศนศิลป์
สาขาวิชา : ประติมากรรม
หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน : 053-944801
Email : sugree.k@cmu.ac.th

ประวัติทางการศึกษา

ปริญญาตรี จากสถาบัน คณะวิจิตรศิลป์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาวิชาประติมากรรม
Bachelor Degree: The Institute of the Faculty of Fine Arts, Chiangmai University (Major in Sculpture)

ปริญญาโท จากสถาบัน  คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาวิชาประติมากรรม
Master Degree : The Institute of the Faculty of Fine Arts, Sculpture and Printing, Chiangmai University (Major in Sculpture)

ปริญญาเอก สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะวิจิตรศิลป์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                                              
Be Studying in Doctorial Degree in Art and Design, Faculty of Fine Arts, Chiangmai University

       

ประสบการณ์การทำงาน

2537  บริษัท ไทยออนด้าอินเฟอร์เมชั่น จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
2538  บริษัท คาศเดย์คอมโปโลเคชั่น จำกัด อำเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม
2539-2544 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพ ฯ
2544-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาประติมากรรม  ภาควิชาภาพพิมพ์ ฯ คณะวิจิตรศิลป์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์ด้านอื่นๆ / ผลงาน

งานวิจัย
สุกรี เกษรเกศรา. 2563. แสง สี เสียง และเงาจากหนังตะลุงสู่การสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย Color, Sound and shadow from the Nan Talung towards the creation of contemporary, มีนาคม 2563. แหล่งทุน คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
สุกรี เกษรเกศรา. (2560). สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสื่อผสมจากวัสดุธรรมชาติและวัสดุเหลือใช้ ชุดนามรูป / Mixed Media Art from Natural Materials and Waste Materials (Figurative Series). ผลงานวิจัยสร้างสรรค์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
    
การนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ
สุกรี  เกษรเกศรา, วรลัญจก์  บุณยสุรัตน์ และ สถาพร  เก่งพานิช. 2559.  การจัดการพื้นที่ภูเขาศักดิ์สิทธิ์วัดม่อนพระยาแช่ ให้เป็นสถานที่แสวงบุญและท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม. การประชุมวิชาการระดับชาติ “สถาปัตย์กระบวนทัศน์”  วันที่ 19-20 ธันวาคม พ.ศ.2559 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน. หน้า 125 – 158.
    
ผลงานสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ
สุกรี เกษรเกศรา. (2562). ส่องแสงแลสีตะลุง. HAIKU - Sculpture in Japan OKINAWA International Exhibition. Okinawa Prefectural University of Arts 
สุกรี เกษรเกศรา. (2559). แทรก. นิทรรศการศิลปะนานาชาติแลกเปลี่ยนระหว่าง 4 ประเทศ จัดโดย ภาควิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
สุกรี เกษรเกศรา. (2559). พีระมิด. นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะความสัมพันธ์ไทย-ยุโรป.อิตาลี
สุกรี เกษรเกศรา. (2559). Untitled. นิทรรศการ SETOUCH  TRIENNALE 2016. our Satellte Megihouse ญี่ปุ่น 
สุกรี เกษรเกศรา. (2559). Natural. นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะ ณ โตเกียวโซเค. มหาวิทยาลัยโตเกียงโซเค ประเทศญี่ปุ่น
สุกรี เกษรเกศรา. (2559). รูปทรงแห่งการเคลื่อนไหว. ปฏิบัติการสร้างสรรค์ศิลปะนานาชาติ แกะสลักน้ำแข็ง. เมืองฮาร์ บิน ประเทศจีน
สุกรี เกษรเกศรา. (2558). Shadow of the past. นิทรรศการ International Exhibition for Art Universities in Asia 2015 HAIKU-Sculpture in Chiangmai. หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    
ผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติ
สุกรี เกษรเกศรา. (2562). แสง สี เสียงเแห่งการเล่นเงาท้องถิ่นสมัยใหม่ (หมายเลข 1). Elementary Conplexity: individual art practices in visual art exhibition นิทรรศการศิลปร่วมสมัย คณาจารย์ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สุกรี เกษรเกศรา. (2562). แสงสีแห่งการเล่นเงาท้องถิ่น. นิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ และผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ปี คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป กรุงเทพฯ
สุกรี เกษรเกศรา. (2561). ส่องแสงแลเงา (Shining light – Seeing Shadows). นิทรรศการศิลปะ แลกเปลี่ยนระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับมหาวิทยาลัยโตเกียวโซเค CMU x TZU. หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สุกรี เกษรเกศรา. (2559). Untitled. นิทรรศการเทิดพระเกียรติ 88 พรรษา 3/33 ณ หอศิลป์ร่วมสมัย ราชดำเนิน กทม.
    
ผลงานสร้างสรรค์ระดับสถาบัน
สุกรี เกษรเกศรา. (2561). มาฉะ (Striking Shadow). นิทรรศการ 30 Spro ครบรอบ 30 ปี สาขาวิชาประติมากรรม. หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สุกรี เกษรเกศรา. (2561). Nostalgia. การแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัยของคณาจารย์ ภาควิชาทัศนศิลป์. หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
สุกรี เกษรเกศรา. (2561). Untitled. นิทรรศการศิษย์เก่าคณะวิจิตรศิลป์ มช. ผองเราเลือดแดงชาติ ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สุกรี เกษรเกศรา. (2560). สรรพสำเนียงยามค่ำคืน การแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัยของคณาจารย์ภาควิชาทัศนศิลป์. หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2560
สุกรี เกษรเกศรา. (2560). บทเพลงแห่งโอชะรส. นิทรรศการประกอบไม้ประกอบใจ. หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สุกรี เกษรเกศรา. (2559). กลับกลาย. นิทรรศการผลงานศิลปกรรมคณาจารย์ภาควิชาทัศนศิลป์ ประจำปี 2559 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สุกรี เกษรเกศรา. (2559). พ่อหลวง. นิทรรศการ รัชกาลที่ ๙ ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์. หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สุกรี เกษรเกศรา. (2558). Untitled. นิทรรศการประติมากรรมขนาดเล็ก โดยคณาจารย์และนักศึกษา ประจำปี 2558. หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สุกรี เกษรเกศรา. (2558). สี่เหลี่ยม. นิทรรศการผลงานศิลปะของคณาจารย์ภาควิชาทัศนศิลป์.  หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สุกรี เกษรเกศรา. (2558). Untitled. นิทรรศการผลงานศิลปะของกมลและผองเพื่อน. หอศิลป์ราชดำเนิน กรุงเทพมหานครฯ

รางวัลและเกียรติประวัติ

 2532          -ทุนการศึกษาของธนาคารแหลมทอง จำกัด
 2533          -ประธานฝ่ายกีฬา สโมสรนักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
                   -ทุนการศึกษาของสมาคมศิลปวัฒนธรรมปักษ์ใต้ กรุงเทพฯ
 2534          -ทุนการศึกษาของบริษัท บุญรอด บริเวอรี่ จำกัด
 2536          -รางวัลชมเชย การประกวดประติมากรรมเพื่อเยาวชนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  ครั้งที่ 2
 2544          -รางวัลพิเศษ การประกวดศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ของบริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด ครั้งที่ 13
                  -รางวัลดีเด่น การประกวดศิลปกรรมของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) ครั้งที่ 16
 2545          -รางวัลพิเศษ การประกวดศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ของบริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด ครั้งที่ 14
 2547          -รางวัลที่ 2  ประกวดประติมากรรมติดตั้ง ณ ธนาคารกรุงไทย
                  -รางวัลชนะเลิศ การประกวดประติมากรรมติดตั้ง ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 2548          -รางวัลดีเด่น การประกวดศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ของบริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด ครั้งที่ 17
 2549          -Merit  Award   การประกวดศิลปะนานาชาติ “The  1 st  Chana –ASEAN Youth Artwork Creativity Contest”  ( CAYACC 2006 ) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
 2550           -รางวัลรองชนะเลิศ  การประกวดแบบร่างผลงานประติมากรรม เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปีนิตยสารดิฉัน
                   -รางวัลประกาศนียบัตร       การประกวดแบบร่างผลงานประติมากรรม เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปีนิตยสารดิฉัน