รองศาสตราจารย์อุดม ฉิมภักดี

Asst. Prof.Udom Chimpukdee


ที่อยู่ : สาขาประติมากรรม ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
E-mail: udom.chimpukdee@gmail.com
Facebook: Udom Chimpukdee

ภาควิชา : ภาควิชาทัศนศิลป์
สาขาวิชา : ประติมากรรม
หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน : 053-944804
Email : udom.chimpukdee@gmail.com

ประวัติทางการศึกษา

ปริญญาโท สาขาวิชา: ทัศนศิลป์ สถาบัน: มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาตรี สาขาวิชา: ประติมากรรม สถาบัน: มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประสบการณ์การทำงาน

ผลงานสร้างสรรค์ผลงานสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ    
อุดม ฉิมภักดี. (2562).Untitled. นิทรรศการ 2019 HAIKU-Sculpture in OKINAWA International Exhibition for Art Universities. มหาวิทยาลัยโอกินาว่า ญี่ปุ่น
อุดม ฉิมภักดี. (2562). Flower of innovation silicon light colors zinc. Contemporarty Thai artist award 2019. Royal Thai consulate – General Los Angeles USA
อุดม ฉิมภักดี. (2561). The Moon. นิทรรศการ Tokyo Zokei University and ChiangMai University Joint Exhibition. หอศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อุดม ฉิมภักดี. (2561). Perceiving. นิทรรศการ 30spro: Chiang Mai International Sculpture. หอศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อุดม ฉิมภักดี. (2560). Summer girl. นิทรรศการ HAIKU-Sculpture 2017. มหาวิทยาลัยโอกินาว่า ญี่ปุ่น
อุดม ฉิมภักดี. (2560). OUT OF KHENTII. นิทรรศการ LAM residency 2017. LAM residentcy มองโกเลีย
อุดม ฉิมภักดี. (2558). Untitled. นิทรรศการ Nakanojo Biennale 2015. นากาโนโจ ญี่ปุ่น
    
ผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติ
อุดม ฉิมภักดี. (2562). Refugee Performance art นิทรรศการ Elementary Complexity: individual art practices in visual art นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย คณาจารย์ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    
ผลงานสร้างสรรค์ระดับสถาบัน
อุดม ฉิมภักดี. (2561). ต่อหน้ามะพลับ ลับหลังมะไฟ. นิทรรศการผองเราเลือดแดงชาติ. หอศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อุดม ฉิมภักดี. (2560). คน เอวัง ด้วยประการฉะนี้. นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยโดยคณาจารย์ ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. หอศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 


 

ประสบการณ์ด้านอื่นๆ / ผลงาน

Group Exhibitions

Year

 Exhibition

Location

2021

Art For Air – ศิลปะเพื่อลมหายใจ

Chiang Mai City Arts & Cultural Center

 

Mini Sculpture – ประติมากรรมขนาดเล็ก

Faculty of Fine Arts, Chiang Mai University

2020

Liberation Exhibition

Chiang Mai University Art Centre, Thailand

2019

Elementary Complexity: individual art practices in visual art

Chiang Mai University Art Centre, Thailand

 

Thai Artists: Contemporary artists award 2019

Royal Thai Consulate- General Los Angeles, USA

2018

Meeting Art Exhibition (ผองเราเลือดแดงชาติ)

Chiang Mai University Art Centre, Thailand

 

Contemporary Art Exhibition By Lecturers from Department of Visual Art

Chiang Mai University,

Thailand

 

Tokyo Zokei University and Chiang Mai University Joint Exhibition

Chiang Mai University Art Centre, Thailand

 

Before_On_After

Makok Art Space,

Chiang Mai, Thailand

 

 

30spro: Chiang Mai International Sculpture Symposium

 

Chiang Mai University Art Centre, Thailand

2017

HAIKU-Sculpture

Okinawa Art University,

Japan

 

OUT OF KHENTII

LAM residency 2017,

Mongolia

 

Contemporary Art Exhibition By Lecturers from Department of Visual Art

Chiang Mai University,

Thailand

 

Artist in Residence Programs

Year

Project

Location

Duration (months)

2019

Erasmus+ staff mobility for training between

PROGRAMME and PARTNER COUNTRIES

Slovenia

1

2017

Land Art Mongolia LAM 360°

Moron, Kenty, Mongolia

1