อาจารย์ไตรรัตน์ ศรีบุรินทร์

LecturerTRIRAT SRIBURIN


วันเกิด : 1984-08-18
ที่อยู่ : 225 หมู่ 1 ต.ท่าสวรรค์ อ.นาด้วง จังหวัดเลย 42210
ภาควิชา : ภาควิชาทัศนศิลป์
สาขาวิชา : ศิลปะภาพพิมพ์
หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน : 053-944848
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ : 087-8564218
Email : trirat.sri@cmu.ac.th trirat.sri18@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/art.trirat

ประวัติทางการศึกษา

   พ.ศ. 2557         -  ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (ภาพพิมพ์) คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

   พ.ศ. 2550         -  ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (ภาพพิมพ์) คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประสบการณ์การทำงาน

ปัจจุบัน - อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2554 - 2563 - อาจารย์พิเศษ คณะดิจิตัลมีเดีย  มหาวิทยาลัยศรีปทุม

พ.ศ. 2557 - 2559 - อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาออกแบบสนเทศสามมิติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พ.ศ. 2558 - อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ ( TBC ) บางเขน กรุงเทพฯ

พ.ศ. 2557- อาจารย์พิเศษ  สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์  ( Chanapatana International Design Institute: CIDI )

พ.ศ.2550 -2553- นักวิชาการช่างศิลป์ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม

ประสบการณ์ด้านอื่นๆ / ผลงาน

การแสดงงานเดี่ยว

- นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์วิจัยชุด “บ้าน ตึก : วิถีชีวิตใหม่ภายในพื้นที่อันจำกัด” ณ. หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- นิทรรศการ “ กล่อง ชีวิต ” G13 แกลเลอรี, รัฐเซลังงอร์, ประเทศมาเลเซีย 2560 ( “ Boxes of  Life ” G13 gallery, Selangor, Malaysia  2017 )

- นิทรรศการ “ ตึก ” ณ. พีเพิล แกลเลอรี่, หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (หอศิลปกรุงเทพฯ), ประเทศไทย 2559 ( “ B u i l d i n g ”  People’s Gallery Bangkok Art and Culture Centre Bangkok, Thailand  2016 )                  

- นิทรรศการ “ ภาพพิมพ์ พิมพ์ภาพ ”  ณ. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป, กรุงเทพฯ,ประเทศไทย 2558 ( “ Print Make Print ”  at The National Gallery, Bangkok, Thailand  2015 )

การแสดงงานกลุ่ม

พ.ศ. 2564    -  ( KMUTNB 7th International Art and Design Workshop and Exhibition 2021, Bangkok, Thailand )

พ.ศ. 2563    - นิทรรศการ “โครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิดด้วยจิตสำนึก” ณ. หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ

                   - นิทรรศการ Reconnecting  Presenting The Artists Of Chiang Mai ณ. Laluna Gallery, Chiang Mai, Thailand

                   - The8th Ulsan International Woodcut Print Art Festival 2020, Korean

                   - นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะคณาจารย์ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ณ.หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่              

พ.ศ. 2562    -  นิทรรศการศิลปะและงานวิชาการ เนื่องในโอกาศ 36 ปี คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป์เจ้าฟ้า กรุงเทพฯ

                  - นิทรรศการ UMSC –CMU Art Ehibition 2019 ณ. หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                  - นิทรรศการ Thai - Poland International Printmaking Collaboration 2019 ณ. Provincial Public Library Gallery & Museum Lublin, Poland

                  - นิทรรศการ Hanoi Art Conecting4th-international Art Exhibition and Workshop 2019

                  - นิทรรศการ การแสดงงานศิลปะและการออกแบบนานาชาติ ( KMUTNB 6th  International Art and Design Workshop and Exhibition 2019, Bangkok, Thailand )

พ.ศ. 2561    -  The 6th Tokyo International Mini Print Triennial 2018, Tokyo, Japan

                  - 18th Asian Art Biennale Bangladesh 2018 , Dhaka,  Bangladesh

                  - The 3rd SDM International Mail Art Exhibitio 2018,  Kalwit Studio & Gallery, Bangkok, Thailand

พ.ศ. 2560    - นิทรรศการเทศกาลศิลปะของนักศึกษาและศิลปินรุ่นเยาว์ เอเชีย ณ.กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ (Asian Students and Young Artists Art Festival (ASYAAF), Seoul, Korea)

                  - นิทรรศการ การแสดงงาน1st มมส.เครือข่ายศิลปะร่วมสมัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาสารคาม, ประเทศไทย

                  - นิทรรศการ การแสดงงานศิลปะและการออกแบบนานาชาติ ( KMUTNB 4TH International Art and Design Workshop and Exhibition 2017, Bangkok, Thailand )