ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวุฒิ ร่วมฤดีกูล

Asst. Prof.CHAIVUT RUAMRUDEEKOOL


สถานที่เกิด : Bangkok, Thailand.
ที่อยู่ : Faculty of Fine Arts, Chiang Mai University Chiang Mai 50200, Thailand.
ภาควิชา : ภาควิชาทัศนศิลป์
สาขาวิชา : ศิลปะภาพพิมพ์
Email : chaivut.r@cmu.ac.th ruamrudeekool@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/chaivut.ruamrudeekool

ประวัติทางการศึกษา

พ.ศ. 2536    ปริญญาตรี ภาพพิมพ์    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
พ.ศ. 2542    ปริญญาโท สาขาภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร   

ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ. 2543        อาจารย์ประจำ ภาควิชาภาพพิมพ์ จิตรกรรมและประติมากรรม

ประสบการณ์ด้านอื่นๆ / ผลงาน

ผลงานสร้างสรรค์    

 • ชัยวุฒิ ร่วมฤดีกูล. (2563). THE Land of Happiness (Doi Luang Chiang Dao 2020/3), นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยของคณาจารย์ภาควิชาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ หอศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
 • ชัยวุฒิ ร่วมฤดีกูล. (2562). มิติของสีในศตวรรษที่ 25, นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ ณ ห้องนิทรรศการศิลปะ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
 • ชัยวุฒิ ร่วมฤดีกูล. (2562). ทรงพระเจริญ๙, นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ ณ ห้องนิทรรศการศิลปะ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
 • ชัยวุฒิ ร่วมฤดีกูล. (2562). Love-Blossom-Happiness, นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย “Elementary Complexity” ของคณาจารย์ภาควิชาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ หอศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
 • ชัยวุฒิ ร่วมฤดีกูล. (2562). ดอกไม้จากใจไว้อาลัยพลเอกเปรม ติณสูลานนท์, นิทรรศการแสดงผลงานศิลปกรรม”ดอกไม้จากใจไว้อาลัยป๋า” ของศิลปิน คณาจารย์ และนักศึกษาที่ได้รับทุน กองทุนส่งเสริมการศึกษาฯ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์  ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ.
 • ชัยวุฒิ ร่วมฤดีกูล. (2562). คู่รัก, นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะและงานวิชาการของคณาจารย์ เนื่องในโอกาส ครบรอบ 36 ปี คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ.
 • ชัยวุฒิ ร่วมฤดีกูล. (2562). ทรงพรเจริญ, นิทรรศการ “คิดถึงเหลือเกิน” โดย ศิลปินแห่งชาติ และศิลปินร่วมสมัยกว่า 50 ศิลปิน ณ หอธรรมพระบารมี จ.ฉะเชิงเทรา.
 • ชัยวุฒิ ร่วมฤดีกูล. (2562). LOVE BLOSSOM - HAPPINESS 5/2018, นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์นานาชาติ The 7th NBC Tokyo International Screen Print Biennial, Tokyo, Japan. 2019 ประเทศญี่ปุ่น.
 • ชัยวุฒิ ร่วมฤดีกูล. (2562). มิติแห่งศรัทธา, นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์ของศิลปิน คณาจารย์จากสาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศิลปิน คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยแมรี คูรี เมืองลูบลิน โปแลนด์ ณ หอศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
 • ชัยวุฒิ ร่วมฤดีกูล. (2561). ความรัก เบิกบาน มีความสุข 4/2560, นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์ร่วมสมัย Prints as Prints 8/2018 : SCREENPRINT ณ Art Mai? Galleryจ.เชียงใหม่.
 • ชัยวุฒิ ร่วมฤดีกูล. (2561). มิติแห่งศรัทธา, นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ ณ ห้องนิทรรศการศิลปะ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
 • ชัยวุฒิ ร่วมฤดีกูล. (2561). King of King 9, นิทรรศการแสดงผลงาน ศิลปกรรมของ ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
 • ชัยวุฒิ ร่วมฤดีกูล. (2561). Nangkwaung Blossom 3, Love-Blossom-Happiness, นิทรรศการแสดงผลงานคณาจารย์ สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ Kyoto International Community House, 2 Floors, Kyoto, Japan.
 • ชัยวุฒิ ร่วมฤดีกูล. (2560). LOVE BLOSSOM – HAPPINESS 1/2017, LOVE BLOSSOM – HAPPINESS 2/2017,LOVE BLOSSOM - HAPPINESS 3/2017, นิทรรศการแสดงผลงาน ศิลปกรรมของ ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชื่อผลงาน ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

บริการวิชาการ

13 - 30 ธันวาคม 2547    นิทรรศการ "Prints as Prints 2004" ห้องนิทรรศการ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การเดินทางไปราชการ
17-20 มิ.ย. 47    เพื่อนำผลงานศิลปกรรมร่วมสมัยของนักศึกษาเข้าประกวด "พานาโซนิค" ครั้งที่6 กรุงเทพฯ
15-18 ก.ค. 47    เพื่อนำผลงานศิลปกรรมร่วมสมัยของนักศึกษาเข้าประกวดงานศิลปกรรมแห่งชาติ ปี 2547 จังหวัดนครปฐม
22-25 ก.ค. 47    เพื่อนำผลงานศิลปกรรมร่วมสมัยของนักศึกษาเข้าประกวดงานศิลปกรรมรุ่นเยาว์ กรุงเทพฯ
2-5 ก.ย. 47       เพื่อนำผลงานศิลปกรรมร่วมสมัยของนักศึกษาเข้าประกวดงานศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" กรุงเทพฯ
6-8 ธ.ค. 47        เพื่อเข้าร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการศิลปกรรมไทย-เวียดนาม จังหวัดชลบุรี

 

รางวัลและเกียรติประวัติ

2021 :
• The 1st International TYPO Mail Art Project, Grębocin, Poland.
• 4th Jogja International Miniprint Biennale (JIMB). Yogyakarta, Indonesia.​
• "Print Meet 2021" 2nd International Printmaking Exhibition, Turkey.
• II International Print Triennial in Cieszyn 2021​ Poland​.
• 18th Chitra Santhe 2021, Celebrating 60 Years : Karnataka Chitrakala Parishath College of Fine Arts in Bangalore, India.


2020 :
• 5th International Biennial of Small Etching Graphium-Timisoara, Romania
• 17th International Exhibition Small Graphic Forms, Lodz- Poland.

2019 :
• Thai-Poland International Printmaking Exhibition Collaboration 2019 at Provincial Public Library Gallery & Museum Lublin, Poland.

2018
• 9th International Printmaking Biennial-Douro 2018, Portugal.

2017 :
• th Exposición Internacional de Grafica Contemporánea Colombia 2017, Colombia.
• The 6th NBC Meshtech Tokyo International Screen Print Biennial" Tokyo, Japan.
• 3rd Global Print 2017, ALIJÓ, Portugal.
•  16th International Exhibition Small Graphic Forms, Lodz- Poland.
• The Exhibition of Print Expression of The Kongdom of Thailand and Tama Art University, Tokyo, Japan. 
• "Candidates for Awards” The 6th NBC Meshtech Tokyo International Screen Print Biennale, Tokyo, Japan.

2011 :
• Prize of International Exhibition, The 3rd NBC Tokyo International Screen Print Biennial, Tokyo, Japan.

2009 :
• Honorable Mention Award, The 2nd NBC Tokyo International Screen Print Biennial, Tokyo, Japan. 

2005 :
• Silver Medal Award, “ASGA AWARDS 2005” Art Competition, Guangzhou, China.

1999 :
• 6Ex AeQuo Prize, 2nd International Mini-Print Biennial Cluj-Napoca, Romania.
• 16 Awards in Thailand