รองศาสตราจารย์ปกรณ์ภัทร์ จันทะไข่สร

Asst. Prof.Prakornpatara Janthakhaisorn


ที่อยู่ : 29 หมู่ 5 บ้านห้วยส้ม ถ.คันคลองชลประทาน ต.สันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
ภาควิชา : ภาควิชาทัศนศิลป์
สาขาวิชา : ศิลปะภาพพิมพ์
หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน : 053-944821
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08-1322-2468
Email : chaart@gmail.com chaarts@gmail.com prakornpatara.j@cmu.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/chaartsstudio

ประวัติทางการศึกษา

ปริญญาโท สาขาวิชา: ภาพพิมพ์ สถาบัน: มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาตรี สาขาวิชา: ศิลปะ สถาบัน: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ประสบการณ์ด้านอื่นๆ / ผลงาน

2560 : หัวหน้าโครงการวิจัย
         อาหารพื้นบ้านอีสาน: ทรัพย์ในดิน สินในน้ำ
         ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์แล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2561
ตำรา
         - หนังสือโฟโตลิโธกราฟ / Photo lithograph จำนวน 97 หน้า / ตีพิมพ์ พ.ศ.2557

 

การแสดงงานเดี่ยว

ปี

ชื่อนิทรรศการ/การนำเสนอผลงาน

 

: นิทรรศการ สรรพสีในผลงานศิลปะภาพพิมพ์ / Polychrome in Printmaking
  ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

การแสดงงานกลุ่ม

ปี

ชื่อนิทรรศการ/การนำเสนอผลงาน

2563

: นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของคณาจารย์ ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์    

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2562

: นิทรรศการศิลปกรรม ๓๖​ ปี​ วิจิตรศิลป์ ที่หอศิลป์เจ้าฟ้า​ กรุงเทพมหานคร

2561

: นิทรรศการศิลปะTHAI ARITSTS CONTEMPORARY ARTISTS AWARD 2018
  ณ สถานกงสุลใหญ่ นครลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา
: นิทรรศการศิลปะ ครุศิลปะ ๙ นิทรรศการผลงานศิลปะโดยผู้เข้าร่วมโครงการ
  สร้างสรรค์งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ ครุศิลปะ รุ่น ๙ ณ หออัครศิลปิน จังหวัดปทุมธานี
: Art Exhibition of Student's Printmaking. The Faculty of Fine Arts, CMU.
: ศิลปินรับเชิญ ร่วมแสดงในนิทรรศการศิลปกรรม "อ้อมกอดแม่" (ARMS OF MOTHER)
  ขัวศิลปะ จังหวัดเชียงราย
: นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของคณาจารย์ ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์    

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
: นิทรรศการ 2nd CMU X TZU Tokyo Zokei University and Chiang Mai University    
  Joint Exhibition. Chiang Mai University Art Center.
: นิทรรศการ Art Exhibitions Printmaking by Lecturers from Division of
  Printmaking, Faculty of Fine Arts, Chiang Mai University.
  Bangkok – Chiang Mai – Kyoto, Japan

2560

: นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของคณาจารย์ ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์    
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2559

: ร่วมแสดงผลงาน"นิทรรศการศิลปะร่วมฉลองในวาระครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  และความสัมพันธ์ไทย-ยุโรบAmiciziaItalo Europa e Thailandese - Thai Italy AND  
  Europe Friendship 2015W
: นิทรรศการผลงานศิลปะ 3/๓๓ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับ คณะวิจิตรศิลป์  
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพฯ
: นิทรรศการศิลปกรรม ชื่อ Edition Link Programe - Print Expression by Artists from  
  Thailand and Tama Art University : Joint Exhibition Organized by Silpakorn
  University, Chiang Mai University and Tama Art University. Bumpodo Gallery,  
  Tokyo, JAPAN
: ร่วมแสดงในนิทรรศการ จิตรกรรมบัวหลวง : เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ     
  ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพมหานคร
: ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 7 ประจำปี 2559
  และจัดแสดงผลงานหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
: ร่วมแสดงผลงานศิลปกรรม " ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ รัชกาลที่ 9 "       
  ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

 

ผลงานสร้างสรรค์ :

ปกรณ์ภัทร์ จันทะไข่สร. (2563). อาหารพื้นบ้านในภาคอีสาน, นิทรรศการแสดงผลงาน ศิลปกรรมของ

ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

 

ปกรณ์ภัทร์ จันทะไข่สร. (2562). ความเชื่อและศรัทธา, นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะและงานวิชาการของคณาจารย์

เนื่องในโอกาส ครบรอบ 36 ปี คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ.

 

ปกรณ์ภัทร์ จันทะไข่สร. (2561). เอิงเอย, นิทรรศการนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ณ ห้องนิทรรศการคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

 

ปกรณ์ภัทร์ จันทะไข่สร. (2561). From of Desire 1, From of Desire 2, นิทรรศการแสดงผลงาน ศิลปกรรมของ

ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

 

ปกรณ์ภัทร์ จันทะไข่สร. (2561). Desire 2, Desire, นิทรรศการแสดงผลงานคณาจารย์ สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ Kyoto International Community House, 2 Floors, Kyoto, Japan.

 

ปกรณ์ภัทร์ จันทะไข่สร. (2561). Season Chang 2017, นิทรรศการแสดงผลงาน ศิลปกรรมของ ภาควิชาทัศนศิลป์

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

 

ปกรณ์ภัทร์ จันทะไข่สร. (2559). พระราชา ของข้าพเจ้า, ร่วมแสดงผลงานศิลปกรรม " ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ รัชกาลที่ที่ 9 "

ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่.