อาจารย์อมร ทองพยงค์

Amorn Thongpayong


ที่อยู่ : 73 หมู่ 4 ซอย 6 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
ภาควิชา : ภาควิชาทัศนศิลป์
สาขาวิชา : ศิลปะภาพพิมพ์
หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน : 053-944840
Email : amorn.t@cmu.ac.th thongpayong@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/amorn.thongpayong

ประวัติทางการศึกษา

- ศิลปบัณฑิต สาขาภาพพิมพ์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

- ศิลปมหาบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ ภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร          

- กำลังศึกษา ดุษฎีบัณฑิต สาขาศิลปะและการออกแบบ คณะวิจิตรศิลป์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ประสบการณ์ด้านอื่นๆ / ผลงาน

2563   - นิทรรศการศิลปะ 2020 Thailand – Los Angeles International Workshop and Art Exchange คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2562   - Thai-Poland International Printmaking Exhibition Collaboration between Faculty of Arts of Maria Curin Sklodowska University  Provincial Public Library Gallery & Museum Lublin, Poland, Chiang Mai University Art  and Culture Center, Chiang Mai.

            - นิทรรศการของคณาจารย์ภาควิชาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562 “Elementary Conplexity: individual art practices in visual art”

2561    - นิทรรศการของคณาจารย์ภาควิชาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561

2559    - นิทรรศการ ประทับไว้ในเลย Print in Loei มหาวิทยาลัยศิลปากร

2557    - ร่วมแสดงงาน   Cubic Museum  นิทรรศการศิลปะในกล่อง มหาวทยาลัยศิลปกร และ มหาลัยทามะประเทศญี่ปุ่น

2555    - ร่วมแสดงงาน  “นิทรรศการครบรอบ 30 ปีคณะวิจิตรศิลป์ มหาลัยเชียงใหม่     ณ หอศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2554    - ร่วมแสดงงาน “ซึนามิเพื่อนรัก” ณ ห้องนิทรรศการ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

            - ร่วมแสดงงาน “ยิ้มพิมพ์ใจ” ณ ห้องนิทรรศการ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2553    - ร่วมแสดงงาน “PRINT AS PRINT” ณ หอศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

            - ร่วมแสดงงาน “  Small print “ณ ห้องนิทรรศการ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2552    - ร่วมแสดงงาน “MINI SCULPTURE” ณ ห้องนิทรรศการ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

            - ร่วมแสดงงาน “ Print and poster “ ณ ห้องนิทรรศการ  คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

            - ร่วมแสดงงาน “ ลองcome ดู “ ณ  คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิยาลัยเชียงใหม่

            - ร่วมแสดงงาน “ สีน้ำ ” ณ หอสมุด  มหาวิยาลัยเชียงใหม่

 

รางวัลและเกียรติประวัติ

2562   - ได้รับรางวัลThe winners Prize for Full Correspondence of Technique and Imagery  Fifth International Mezzotint Festival :  ประเทศรัสเซีย

           - ผลงานรับคัดเลือกเข้าร่วมแสดงเพื่อเผยแพร่ความรู้เทคนิคMezzotint The First mezzotint event to be held Bihar  Museum  ประเทศอินเดีย

2561   - ผลงานรับคัดเลือกเข้าร่วมแสดง Seattle, United States and Chiang Mai, Thailand Print Exchange ประเทศสหรัฐอเมริกา

           - ผลงานรับคัดเลือกเข้าร่วมแสดง Exhibition in Davidson galleries Seattle  ประเทศสหรัฐอเมริกา

2560   - ได้รับรางวัล ยอดเยี่ยม ประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 32 หัวข้อ "ก้าวตามรอยพระราชา สานต่อสิ่งที่พ่อทำ

           - ได้รับรางวัล “Prize for full correspondence of technique and imagery International Mezzotint Festival”ประเทศรัสเซีย

           - ผลงานรับคัดเลือกเข้าร่วมแสดงInternacional de Arte Gráfico Carmen Arozena 2017” ประเทศสเปน

           - ผลงานรับคัดเลือกเข้าร่วมแสดง “6th Guanlan International Print Bienial,china 2017” ณ ประเทศ จีน

           - ผลงานรับคัดเลือกเข้าร่วมแสดง “The 10th Kochi International Triennial Exhibition of Prints ณ ประเทศญี่ปุ่น

           - ผลงานรับคัดเลือกเข้าร่วมแสดง “International Print Triennial CIESZYN 2017” ณ ประเทศโปแลนด์

2559  - Second prize “2nd ASEAN GRAPHIC ARTS COMPETITION AND EXHIBITION VIET NAM 2016” ประเทศเวียดนาม

          - ได้รับรางวัล ดีเด่น ประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 31 หัวข้อ "พอเพียง..เพียงพอ ชีวิตที่ยั่งยืนบนแผ่นดินไทย

          - ได้รับรางวัล  HONORABLE MENTIONS . “1st International Print Biennial Lodz 2016” ประเทศ โปแลนด์

           -ผลงานรับคัดเลือกเข้าร่วมแสดง“Internatioanl Biennial Print Exhibit: 2016 ROC” ประเทศไต้หวัน

          - ผลงานรับคัดเลือกเข้าร่วมแสดง “ Kruangthai Art Awards นิทรรศการศิลปกรรมธนาคารกรุงไทยครั้งที่ 2

2558 - ได้รับรางวัล Prize for full correspondence of technique and imagery International Mezzotint    Festival         Russia ณ ประเทศรัสเซีย

         - ผลงานรับคัดเลือกเข้าร่วมแสดง “การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 61  สาขาภาพพิมพ์

         - ผลงานรับคัดเลือกเข้าร่วมแสดงKruangthai Art Awards  นิทรรศการศิลปกรรมธนาคารกรุงไทยครั้งที่1

2557 - ผลงานรับคัดเลือกเข้าร่วมแสดง “ ศิลปกรรมช้างเผือก” ครั้งที่ 3 บ้านเรา

2556 - ผลงานรับคัดเลือกเข้าร่วมแสดง “16TH international biennial of engraving 2013” ณ ประเทศฝรั่งเศส

         - ผลงานรับคัดเลือกเข้าร่วมแสดง “Second International Mezzotint Festival 2013” ณ ประเทศรัสเซีย

         - ผลงานรับคัดเลือกเข้าร่วมแสดง “4th Guanlan International Print Bienial,china 2013” ณ ประเทศ จีน

         - ผลงานรับคัดเลือกเข้าร่วมแสดง "XI BIENNALE INTERNAZIONALE PER L'INCISIONE PREMIO ACQUI INCISIONE 2013"  ณ ประเทศอิตาลี

         - ผลงานรับคัดเลือกเข้าร่วมแสดง“การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่น  เยาว์ครั้งที่ 30 ”

         - ได้รับคัดเลือกเข้าร่วม โครงการสรรสร้างศิลปินร่วมสมัย ๒๕๕๖ ณ บ้านดำนางแล     จ.   เชียงราย  โดยกระทรวงวัฒนธรรม

2555  - ผลงานรับคัดเลือกเข้าร่วมแสดง “การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 58  สาขาภาพพิมพ์

          - ผลงานรับคัดเลือกเข้าร่วมแสดง “การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์  ครั้งที่29 ”

          - ได้รับคัดเลือกเข้าร่วม โครงการสรรสร้างศิลปินร่วมสมัย ๒๕๕๕ ณ บ้านดำนางแล     จ.   เชียงราย  โดยกระทรวงวัฒนธรรม

          - “ ทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์งานศิลปะคณะวิจิตรศิลป์ มหาลัยเชียงใหม่

2554  - ได้รับคัดเลือกเข้าร่วม โครงการดาวเด่นบัวหลวง 101 ประจำปี 2554 โดยมูลนิธิธนาคารกรุงเทพและหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

          - “ รางวัลเรียนดี ประเภทเรียนดีประจำปีการศึกษา 2554 ”คณะวิจิตรศิลป์   มหาลัยเชียงใหม่   

2550  - รางวัล ศิลปกรรมเหรียญเงิน การประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 2   โดยกระทรวง               วัฒนธรรม

         - รางวัลดีเด่นการประกวดศิลปกรรมหัวข้อ “ชุมชนหลวงพรต” วิทยาลัยช่างศิลป

         - รางวัลพิเศษการประกวดศิลปกรรมหัวข้อ “ความพอเพียง” วิทยาลัยช่างศิลป

         - รางวัลชมเชย ประเภทองค์ประกอบศิลป์ การประกวดศิลปกรรม นักศึกษาประจำปี2550 วิทยาลัยช่างศิลป

         - ร่วมแสดงประกวดศิลปกรรมนักเรียนนักศึกษาประจำปี 2550 ประเภทเครื่องปั้นดินเผา  วิทยาลัยช่างศิลป

         - รางวัลชมเชยอันดับ 1 การประกวดผลงานจิตกรรม วันแม่แห่งชาติ 2550 มหาวิทยาลัยมหากูฏราช      วิทยาลัย กรุงเทพฯ

         - รางวัลชมเชยอันดับ 2 การประกวดผลงานจิตกรรม วันแม่แห่งชาติ 2550 มหาวิทยาลัยมหากูฏราชวิทยาลัย กรุงเทพฯ