อาจารย์ ดร.วิภาวี ปานจินดา

Dr.Wipawee Panjinda


วันเกิด : 1985-10-23
ที่อยู่ : 234/15 Moo 1 Muban Lanna City, San Phak Wan, Hang Dong District, Chiang Mai 50230
ภาควิชา : ภาควิชาทัศนศิลป์
สาขาวิชา : หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (ปริญญาโท)
หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน : 053-944840
Email : wipawee.p@cmu.ac.th

ประวัติทางการศึกษา

- Bachelor of Fine Arts (Applied Art) Silpakorn University, Bangkok, THAILAND, 2007
- M.F.A. (Sculpture) Visva Bharati University, INDIA, 2010
- PhD (Sculpture) Rabindra Bharati University, INDIA, 2019

ประสบการณ์ด้านอื่นๆ / ผลงาน

ทุนการศึกษา:   “General Cultural Scholarship Scheme 2011-2012” by Indian Council for Cultural Relations (ICCR), New Delhi, INDIA ศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก สาขาประติมากรรม ณ มหาวิทยาลัยรบินดรา บาราตี เมืองกัลกัตตา ประเทศอินเดีย

การเข้าร่วมการแสดงผลงาน:     -ปีพ.ศ.๒๕๕๐ ผลงานประติมากรรมได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดง หัวข้อ “ผู้หญิงใน ๓ ทศวรรษหน้า” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์ลด์ กรุงเทพฯโครงการประกวดประติมากรรมโดยนิตยสารดิฉัน

ผลงานวิจัย: ปีพ.ศ.๒๕๖๔ ทุนวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หัวข้อ"การศึกษาการสร้างสรรค์งานศิลปะ เพื่อคริสต์ศาสนาในเชียงใหม่" (Study on Art Practice for Christianity in Chiang Mai)

การเข้าร่วมกิจกรรมด้านสังคม: -กรรมการตัดสินการประกวดงานศิลปกรรมระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เนื่องในโอกาส “วันท่องเที่ยวสากล” วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ จัดโดยสมาคมโรงแรมและร้านอาหาร ณ โรงเรียนมัธยมคริสเตียน เมืองดิมาปูร์ รัฐนากาแลนด์ ประเทศอินเดีย

โครงการแลกเปลี่ยนด้านการสร้างสรรค์ศิลปกรรม:

-“นอร์ทอีส อาร์ท แคมพ์” (North East Art Camp) ระหว่างวันที่ ๒๔-๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ สวนหินประดับ นอร์ทอีส โซน คัลเจอรัล เซ็นเตอร์ เมืองดิมาปูร์ รัฐนากาลนด์ ประเทศอินเดีย

- “อาร์ททีส อิน แอนนวล อาร์ท แคมพ์- คริมสันส์ ๒๕๕๓” (Artist in Annual Art Camp- Crimsons 2010) ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๓ ณ โรงเรียนไอวี ลีก อคาเดมี (Ivy League Academy) เมืองไฮเดอราบัด ประเทศอินเดีย

 

 

การเข้าร่วมการอบรมวิจัย:

-ยู จี ซีผู้สนับสนุนการอบรมการวิจัยเต็มวัน วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ จัดโดย มหาวิทยาลัยรบินดรา บาราตี วิทยาเขตซอล์ท เลค เมืองกัลกัตตา รัฐเวส เบงกอล ประเทศอินเดีย  

- ยู จี ซีผู้สนับสนุนการอบรมสัปดาห์การวิจัย วันที่ ๑๖-๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ จัดโดย มหาวิทยาลัยรบินดรา บาราตี วิทยาเขตซอล์ท เลค เมืองกัลกัตตา รัฐเวส เบงกอล ประเทศอินเดีย

ประสบการณ์ด้านการสอน:

-วิทยากรด้านศิลปกรรม อบรมนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์ วิทยาลัยบอสโก เมืองดิมาปูร์ รัฐนากาแลนด์ ประเทศอินเดีย (Bosco College of Teacher Education) ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙

-อาจารย์ฝ่ายศิลปกรรมและการแสดง ระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์ วิทยาลัยยูนิตี้ เมืองดิมาปูร์ รัฐนากาแลนด์ ประเทศอินเดีย (Unity College of Teacher Education) พ.ศ.๒๕๕๙

การแสดงงานกลุ่ม

2016

“North East Art Camp” at Stone Garden, North East Zone Cultural

Centre, Dimapur, Nagaland, INDIA, May 24th -30th, 2016 Title: From Holy bible Prov.6:16-19, Acrylic on Canvas

   
ตัวอย่างผลงาน