ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย ศาสตร์สาระ

ภาควิชา : ภาควิชาทัศนศิลป์
สาขาวิชา : สหศาสตร์ศิลป์
หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน : 053-944838
Email : supachai.sa@cmu.ac.th

ประวัติทางการศึกษา

ปริญญาโท สาขาวิชา: จิตกรรม สถาบัน: มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาตรี สาขาวิชา: จิตกรรม สถาบัน: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์การทำงาน

คณะวิจิตรศิลป์ ภาควิชาทัศนศิลป์ สหศาสตร์ศิลป์

ประสบการณ์ด้านอื่นๆ / ผลงาน

ผลงานสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ    
1. Suwon 6th Photo International Photo Festival,South Korea. 2019
2. International Exhibition for Art University HAIKU Sculpture 2019, Okinawa, Japan 2018
3. Suwon 5th Photo International Photo Festival,South Korea. 2018
4. Suwon 4th PhotoInternational Photo Festival, South Korea. 2017

ผลงานสร้างสรรค์ระดับสถาบัน    
1. One Man Show Art Exhibition “Disappeared”, Rumpueng Loudspeaker Art Space and Community, Chiang Mai, Thailand 2021
2. PARADIGM, Sippa Art, Chiang Mai, Thailand. 2021
3. “ART FOR AIR”, Three King’s Monument, Chiang Mai, Thailand 2020- Contemporary Art 
4. Thai-Korean Photography Exchange, Korean Cultural Center, Bangkok, Thailand. 2021
5. Chair is Share Art Festival, Wang Hang, Chiang Mai, Thailand.
6. Political Performance Art, Tha Pae Gate, Chiang Mai, Thailand.
7. OX LIGHT Art Exhibition, Oxotel, Chiang Mai, Thailand.
8. Art Bom, Chiang Mai - Nan, Thailand.
9. Environmental Performance Art, Tha Pae Gate, Chiang Mai, Thailand.
10. One Man Show " The Story of MR.THONGDEE AND THE MAN WITH TWO KETTLES " ChiangMai,Thailand. 
11. SPACE Chiang Mai ART FAIR, Chiang Mai, Thailand.
12. Contemporary Art Exhibition by Lecturers, Department of Visual art Faculty of Fine Art Chiang Mai University, Thailand (2019)