• icon239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
  • iconsaraban_fofa@cmu.ac.th

Opening Hours : Monday to Friday - 8.30 Am to 4.30 Pm

ไม่อยู่ในช่วงระยะเวลาที่รับสมัคร
รับสมัครระหว่าง วันที่ 6-31 มีนาคม 2567