• icon239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
  • iconsaraban_fofa@cmu.ac.th

Opening Hours : Monday to Friday - 8.30 Am to 4.30 Pm

กำหนดการและรายละเอียด

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กําหนดจัดโครงการค่ายวิจิตรศิลป์ (FOFA ARTS CAMP) ประจําปี 2567 รายละเอียดต่อไปนี้

เอกสารดาวน์โหลด: ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคล เข้าร่วมโครงการค่ายวิจิตรศิลป์ (FOFA ARTS CAMP)

เอกสารดาวน์โหลด: กำหนดการ ค่ายวิจิตรศิลป์ (FOFA ARTS CAMP)